Osv. Sivertsen har eksistert som rørlegger i Hillevåg siden 1955 – siden «Bull-Njaa», hestesjau og «Kulimporten».

Osvald Sivertsen, rørlegger

I starten var Osv. Sivertsen nettopp det navnet sier: «Rørlegger Osvald Sivertsen» – et one-man-show. Som fagmann monterte han verktøykassen bakpå bagasjebrettet og syklet rundt i distriktet og utførte fagarbeid. Og noen dager senere reiste fru Sivertsen ut med regningen.

Ikke lenge etter flyttet han til Hinna og Vaulen – enda lenger ute på landet! – og etablerte seg ved nedkjørselen til Vaulen badeplass. Det var likevel trange tider, og oppdragene var få. Men ettersom tiden gikk og den lokale velstanden økte, ble likevel oppdragene flere, det ble jo innlagt vann – og skylleklosetter! 

Osv. Sivertsen var likevel ikke den som søkte risiko. Han arbeidet godt og i et fornuftig tempo og utvidet når det var nødvendig. Og det ble stadig behov for flere fagfolk, for nå var det nye tider og baderommet ble viktig – et moderne tegn på velstand.

Lærlinger er et samfunnsansvar

Rørleggere ble ansatt og lærlinger kom til. Ja, allerede i 1958 ble den første lærlingen knyttet til driften – Osv. Sivertsen var sitt samfunnsansvar bevisst. 

Det er viktig at nye fagfolk blir lært opp ved å se hvordan det skal gjøres, ikke bare lese om det. Og siden har det alltid vært lærlinger å se i selskapet.

Butikk på Vaulen

Osv. Sivertsen ble et forrektigt firma – og i Gamleveien 1 på Vaulen ble det etablert butikk. Virksomheten gikk bra. Nøktern ledelse var gjennomgangstonen; aldri bruke mer enn inntektene ga rom for, levere kvalitet til riktig tid og ta vare på kundene. Dette har alltid vært viktige prinsipper for Osv. Sivertsen. 

Tvillingene Arne og Svein hadde jammen ikke så mye valg da de vokste til med rørstusser og sanitærutstyr rett under soverommene. Ingen tvang, men ikke noe var mer naturlig enn å følge i fars rørlegger-fotspor. I sommerferiene syslet de så smått i faget, og allerede etter 9. klasse ble det jobb i bedriften på heltid. Ut på anlegg, skru og montere, lære faget fra grunnen av. Dette førte selvsagt til fagbrev og mesterbrev. Og de tok bedriftslederskolen; teori om kvelden, jobbing om dagen. En tøff skole – som ga resultater: i dag er det over 30 personer ansatt i bedriften.

Stolthet og tradisjon

Et familiedrevet firma har tradisjon og stolthet å ta vare på, det ligger ære i veggene. Stoltheten skal føres videre, kundene skal føle nærhet til håndverkere, til selgere og til sjefer. Avstanden mellom fagmann og daglig leder er kort og det er enkelt å komme i kontakt med den som kan gi svar og råd.

Konkurransen på markedet er hard. Den som fusker i faget, overlever ikke. Her må det ikke tas noen snarveier, jobben skal alltid gjøres solid og fagmessig – for Osv. Sivertsen vil gjerne ha fornøyde kunder som kommer tilbake gang etter gang.

"An far ska fysst!"

Før var hygiene og velvære verdier som kanskje kom i andre eller tredje rekke etter arbeid, familiesamvær og søvn. Badestampen kom fram på slutten av uka, og varmtvannet ble delt – med ‘an far først og ungene og kona til slutt. Til helgen skulle alle være rene og det skulle lukte såpe i huset. I dag er ikke dusj og massasjebad i et godt utstyr baderom en luksus, det er et naturlig gode – og stadig krever flere høyere standard på baderommet.